JESUS (ไทยภาคเหนือ)

    
  • นี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
  • นี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับพระเยซู
  • นี้บอกอะไรคุณคนบ้าง
  • ถ้าเป็นจริง สิ่งที่แตกต่างจะมันทำให้ชีวิตของคุณ
  • คนที่ห้าที่คุณสามารถแบ่งปันการค้นพบด้วยเป็นใคร