Isoning Tog'dagi (UZBEK, JANUBIY)

         
  • Nima bu Xudo haqida nima deyilgan?
  • Nima bu Iso haqida nima deyish mumkin?
  • Nima bu odamlar haqida nima deyilgan?
  • Bu rost bo'lsa, nima farq u hayotida qiladi?
  • Agar bilan kashfiyotlar baham mumkin besh kishi kim?