Toriteny teo An-tendrombohitra Jesosy (MALAGASY)

         
  • Inona no lazaiko aminareo momba an'Andriamanitra?
  • Inona no holazaiko aminao momba an'i Jesosy?
  • Inona no hilaza aminao ny olona?
  • Raha izany no marina, inona no fahasamihafana mety izany hataonao eo amin'ny fiainanao?
  • Iza ireo olona dimy izay afaka mizara ny zavatra hitany ny amin'ny?