JESUS (BOSANSKI)

    
  • Šta ti to govori o Bogu?
  • Šta ti to govori o Isusu?
  • Šta ti to govori o ljudima?
  • Ako je to istina, što bi to promijenilo u vašem životu?
  • Koji su pet ljudi koji možete podijeliti sa svojim otkrićima?