Thảo luận với bạn bè của bạn

Bạn có muốn khám phá cho mình những gì Thiên Chúa là như và làm thế nào Thiên Chúa muốn bạn để sống?

Hầu hết mọi người muốn làm cho những khám phá trong một nhóm với bạn bè của họ. Dưới đây là một số câu hỏi để có được thảo luận của bạn bắt đầu


Khám phá tinh thần cộng đồng #1

Chăm sóc cho nhau

1. Trong tuần này có điều gì để bạn tạ ơn Chúa không?  (Những điều gì tốt đã xảy ra?)

2. Những nan đề của bạn là gì và làm sao chúng tôi giúp bạn?  (Những điều gì không tốt đã xảy ra?)

Trách nhiệm

3. Bạn có áp dụng Lời Chúa/mẩu chuyện mà lần vừa rồi khi chúng ta đã học chung không?

4. Ai là người bạn đã chia xẽ bài học lần rồi và kết quả thế nào?

5. Những gì cần quen nhau trong cộng đồng cuối tuần?

Khám phá

6. Mỗi một lần nhờ một người đọc một đoạn Kinh Thánh.

7. Hãy để một người trong tổ/nhóm diễn tả bằng lối hiểu riêng của bạn đó.

8. Hỏi trong tổ/nhóm nếu họ có muốn thêm hoặc loại bỏ điều gì không.

Sángthế Ký 1:1-28

1 Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.
2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
3 Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.
4 Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.
5 Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.
6 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.
7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.
8 Ðức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.
9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
10 Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
11 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
12 Ðất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
13 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
14 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;
15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.
16 Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.
17 Ðức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,
18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
20 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
21 Ðức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
22 Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.
23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
24 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.
25 Ðức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
27 Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

Đọc thêm

Ứng dụng

9. Khi đọc xong hết các đoạn, hỏi một người trong nhóm kể lại toàn câu chuyện qua trí nhớ.  Hỏi nhóm chỉnh các điểm sai hoặc thiếu sót.

10. Đoạn Kinh Thánh này nói gì về Đức Chúa Trời?

11. Nếu đoạn Kinh thánh này đúng sự thật, vậy thì trong tuần này thói quen nào chúng ta nên thay đổi?

Lập kế hoạch

12. Nếu đoạn Kinh thánh này đúng sự thật, vậy thì trong tuần này thói quen nào chúng ta nên thay đổi?

13. Ai  là người bạn sẽ chia xẽ bài học này trong tuần lể này?

14. Trong tuần này những nhu cần gì của cộng đồng mà chúng ta có thể giúp được?