Arkadaşlarınızla tartışın

Keşfetmek kendiniz için nasıl bir Tanrı olduğunu ve nasıl Tanrı yaşamanı istiyor ister misiniz?

Çoğu kişi bir grup arkadaşlarıyla birlikte bu keşifler yapmak ister. İşte senin tartışma başladı almak için bazı sorular


Manevi toplum keşfetmek #1

Bir başka bakım

1.Bu hafta olan ne için minnettarsınız? (Yolunda giden ne vardı bu hafta?)

2.Şu anda çektiğiniz bir sıkıntı var mı ve size nasıl yardımcı olabiliriz?(Bu hafta yolunda gitmeyen ne vardı?)

Hesap verebilirlik

3.Geçen buluştuğumuzda incelediğimiz kutsal yazıları ya da hikayeleri nasıl uygulamaya koydunuz?

4.Geçen haftaki dersi kiminle paylaştınız ve nasıl geçti?

Keşfetmek

5.Neye ihtiyacı geçen hafta toplumda tanıştın mı?

6.Herkes okunacak parçadan bir paragraf okusun.

7.Bir kişi kendi sözleriyle bu paragrafı tekrarlasın.

8.Grubun diğer üyelerine fazladan ilave edilen bir şey ya da anlatılmayan bir yerin olup olmadığını sorun.

11 Dünyanın Yaratılışı Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5 Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
6 Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. 7 Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. 8 Kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
9 Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. 10 Kuru alana “Kara”, toplanan sulara “Deniz” adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
11 Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye buyurdu ve öyle oldu. 12 Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 13 Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
14-15 Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. 16 Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. 17-18 Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. 19 Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.
20 Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. 21 Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. 22 Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. 23 Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
24 Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. 25 Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.

İncil — Yeni Çeviri 2009

Uygulama

9.Tüm paragraflar tamamlandığında, gruptaki herhangi bir kişiden TÜM hikayeyi ezbere anlatmasını isteyin. Grup üyeleri hataları düzeltsinler.

10.Bu parça Tanrı hakkında bize ne söylüyor?

11.Bu parça insanlar hakkında bize ne söylüyor?

Planlama

12.Eğer bu parça doğru ise bu hafta içinde değiştirmemiz gereken davranışlarımız neler?

13.Bu hafta bu hikayeyi kiminle paylaşacaksınız?

14.Bu hafta yaşadığımız yerdeki topluluğun hangi ihtiyacını giderebiliriz?