Συζητήστε με τους φίλους σας

Θα θέλατε να ανακαλύψει για τον εαυτό σας, τι είναι ο Θεός και πως ο Θεός θέλει να ζήσει;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτές τις ανακαλύψεις σε μια ομάδα με τους φίλους τους. Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις για να σας συζήτηση που ξεκίνησε


    

Ανακαλύπτοντας την πνευματική κοινότητα #2

Η φροντίδα για ένα άλλο

1. Γιά ποιό πράγμα είσαι ευγνώμων αυτή την εβδομάδα; (Τι πήγε καλα αυτή την εβδομάδα;)

2. Με ποιά υπόθεση παλεύεις και πως μπορούμε να σε βοηθήσομε;

Λογοδοσία

3. Πως εφάρμοσες την Βιβλική περικοπή/ιστορία που μελετήσαμε στην τελευταία μας συνάντηση;

4. Με ποιόν μοίρασες το τελευταίο μας μάθημα και πως πήγε;

5. Ποιές ανάγκες στην κοινωνίας συμπλήρωσες;

Ανακαλύψτε

6. Κάλεσε κάποιον να διαβάσει την περικοπή παράγραφο με παράγραφο.

7. Βάλε ένα μέλος της ομάδας να το διηγηθεί με δικά του λόγια.

8. Όταν συμπληρώσεις ΟΛΑ τα παράγραφα, κάλεσε κάποιον στην ομάδα να διηγηθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ιστορία απ’ έξω.

Γένεση 2:4-25

4 ΑΥΤΗ είναι η γένεση του ουρανού και της γης, όταν αυτά κτίστηκαν, κατά την ημέρα που Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό,
5 και όλα τα φυτά τού χωραφιού, πριν γίνουν επάνω στη γη, και κάθε χορτάρι τού χωραφιού, πριν βλαστήσει· επειδή, ο Κύριος ο Θεός δεν είχε βρέξει επάνω στη γη, και άνθρωπος δεν υπήρχε για να εργάζεται τη γη·
6 και ανέβαινε ατμός από τη γη, και πότιζε ολόκληρο το πρόσωπο της γης.
7 Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα τής γης· και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει.
8 Και ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν παράδεισο στην Εδέμ προς τα Ανατολικά, και έβαλε εκεί τον άνθρωπο, που έπλασε.
9 Και ο Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστήσει από τη γη κάθε δέντρο ωραίο στην όραση, και καλό στη γεύση· και το δέντρο τής ζωής στο μέσον του παραδείσου, και το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού.
10 Και έβγαινε ένας ποταμός από την Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο, και από εκεί διαχωριζόταν σε τέσσερις κλάδους.
11 Το όνομα του ενός είναι Φισών· αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Αβιλά· όπου βρίσκεται το χρυσάφι,
12 και το χρυσάφι εκείνης της γης είναι καλό· εκεί βρίσκεται το βδέλλιο, και η πέτρα ονυχίτης.
13 Και το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιών· αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Χους.
14 Και το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης· αυτός είναι που ρέει προς τα Ανατολικά τής Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός, αυτός είναι ο Ευφράτης.
15 Και ο Κύριος ο Θεός πήρε τον άνθρωπο, και τον έβαλε στον παράδεισο της Εδέμ για να τον εργάζεται, και να τον φυλάττει.
16 Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ, λέγοντας: Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα,
17 από το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού, όμως, δεν θα φας απ' αυτό· επειδή, την ίδια ημέρα που θα φας απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.
18 Και ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος· θα κάνω σ' αυτόν βοηθόν όμοιον μ' αυτόν.
19 Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη όλα τα ζώα τού αγρού, και όλα τα πουλιά τού ουρανού, και τα έφερε προς τον Αδάμ, για να δει πώς θα τα ονομάσει· και ό,τι όνομα θα έδινε ο Αδάμ σε κάθε έμψυχο, αυτό και να είναι το όνομά του.
20 Και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα κτήνη, και σε όλα τα πουλιά τού ουρανού και σε όλα τα ζώα τού χωραφιού· στον Αδάμ, όμως, δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος μ' αυτόν.
21 Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ, και κοιμήθηκε· και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της.
22 Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά, που πήρε από τον Αδάμ, σε γυναίκα, και την έφερε στον Αδάμ.
23 Και ο Αδάμ είπε: Τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου, και σάρκα από τη σάρκα μου· αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε από τον άνδρα.
24 Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του· και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα.
25 Και ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν ντρέπονταν.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή

9. Η ομάδα να διορθώσει τα λάθοι.

10. Τι μας διδάσκει αυτή η περικοπή γιά τον Θεό;

11. Τι μας διδάσκει αυτή η περικοπή γιά τους ανθρώπους;

Σχεδιασμός

12. Εάν αυτή η περικοπή είναι αληθής, ποιά συμπεριφορά θα πρέπει να αλλάξομε αυτή την εβδομάδα;

13. Ποιά είναι πέντε πρόσωπα στα οποία μπορείς να διηγηθείς αυτή την ιστορία;

14. Ποιές κοινωνικές ανάγκες μπορούμε να συμπληρώσομε αυτή την εβδομάδα;