Συζητήστε με τους φίλους σας

Θα θέλατε να ανακαλύψει για τον εαυτό σας, τι είναι ο Θεός και πως ο Θεός θέλει να ζήσει;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτές τις ανακαλύψεις σε μια ομάδα με τους φίλους τους. Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις για να σας συζήτηση που ξεκίνησε


Ανακαλύπτοντας την πνευματική κοινότητα #1

Η φροντίδα για ένα άλλο

1. Γιά ποιό πράγμα είσαι ευγνώμων αυτή την εβδομάδα; (Τι πήγε καλα αυτή την εβδομάδα;)

2. Με ποιά υπόθεση παλεύεις και πως μπορούμε να σε βοηθήσομε;

Λογοδοσία

3. Πως εφάρμοσες την Βιβλική περικοπή/ιστορία που μελετήσαμε στην τελευταία μας συνάντηση;

4. Με ποιόν μοίρασες το τελευταίο μας μάθημα και πως πήγε;

5. Ποιές ανάγκες στην κοινωνίας συμπλήρωσες;

Ανακαλύψτε

6. Κάλεσε κάποιον να διαβάσει την περικοπή παράγραφο με παράγραφο.

7. Βάλε ένα μέλος της ομάδας να το διηγηθεί με δικά του λόγια.

8. Όταν συμπληρώσεις ΟΛΑ τα παράγραφα, κάλεσε κάποιον στην ομάδα να διηγηθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ιστορία απ’ έξω.

Γένεση 1:1-28

1 ΣΤΗΝ αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη.
2 Και η γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών.
3 Και είπε ο Θεός: Ας γίνει φως· και έγινε φως·
4 και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό· και διαχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι·
5 και ονόμασε ο Θεός το φως Ημέρα· και το σκοτάδι το ονόμασε Νύχτα. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη.
6 Και είπε ο Θεός: Ας γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά, και ας διαχωρίζει τα νερά από τα νερά.
7 Και δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα, και διαχώρισε τα νερά που ήσαν κάτω από το στερέωμα από τα νερά που ήσαν επάνω από το στερέωμα. Και έγινε έτσι.
8 Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη.
9 Και είπε ο Θεός: Ας μαζευτούν τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό σε έναν τόπο, και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε έτσι.
10 Και ονόμασε ο Θεός την ξηρά Γη· και τη συγκέντρωση των νερών ονόμασε Θάλασσες· και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό.
11 Και είπε ο Θεός: Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι, που κάνει σπόρο, και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του επάνω στη γη. Και έγινε έτσι.
12 Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο, του οποίου το σπέρμα είναι μέσα του, σύμφωνα με το είδος του· και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό.
13 Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη.
14 Και είπε ο Θεός: Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα· κι ας είναι για σημεία, και καιρούς, και ημέρες, και χρόνους·
15 και ας είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, για να φέγγουν επάνω στη γη. Και έγινε έτσι.
16 Και έκανε ο Θεός τούς δύο φωστήρες τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μεγάλο για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα, και τον φωστήρα τον μικρότερο για να εξουσιάζει επάνω στη νύχτα· και τα αστέρια·
17 και τα έβαλε ο Θεός στο στερέωμα του ουρανού, για να φέγγουν επάνω στη γη,
18 και να εξουσιάζουν επάνω στην ημέρα, και επάνω στη νύχτα, και να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό.
19 Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα τέταρτη.
20 Και είπε ο Θεός: Ας γεννήσουν τα νερά θαλάσσια ζώα σε αφθονία και πουλιά που πετούν επάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού.
21 Και δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη, και κάθε έμψυχο που κινείται, τα οποία γέννησαν με αφθονία τα νερά σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε πουλί φτερωτό σύμφωνα με το είδος του. Και ο Θεός είδε ότι ήταν καλό.
22 Και ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας: Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίστε τα νερά μέσα στις θάλασσες· και τα πουλιά ας πληθύνονται επάνω στη γη.
23 Και έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη.
24 Και είπε ο Θεός: Ας γεννήσει η γη έμψυχα ζώα σύμφωνα με το είδος τους, κτήνη, και ερπετά και ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους. Και έγινε έτσι.
25 Και έκανε ο Θεός τα ζώα της γης σύμφωνα με το είδος τους, και τα κτήνη σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε ερπετό της γης σύμφωνα με το είδος του. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό.
26 Και είπε ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση· και ας εξουσιάζει επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού, κι επάνω στα κτήνη, κι επάνω σε ολόκληρη τη γη, κι επάνω σε κάθε ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη.
27 Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα· σύμφωνα με την εικόνα τού Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε·
28 και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ' αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη, και κυριεύστε την, και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού κι επάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή

9. Η ομάδα να διορθώσει τα λάθοι.

10. Τι μας διδάσκει αυτή η περικοπή γιά τον Θεό;

11. Τι μας διδάσκει αυτή η περικοπή γιά τους ανθρώπους;

Σχεδιασμός

12. Εάν αυτή η περικοπή είναι αληθής, ποιά συμπεριφορά θα πρέπει να αλλάξομε αυτή την εβδομάδα;

13. Ποιά είναι πέντε πρόσωπα στα οποία μπορείς να διηγηθείς αυτή την ιστορία;

14. Ποιές κοινωνικές ανάγκες μπορούμε να συμπληρώσομε αυτή την εβδομάδα;