Thiên Chúa nói Việt

God speaks Vietnamese


Ngôn ngữ khác

Another Language


Thảo luận với bạn bè của bạn

Bạn có muốn khám phá cho mình những gì Thiên Chúa là như và làm thế nào Thiên Chúa muốn bạn để sống?

Hầu hết mọi người muốn làm cho những khám phá trong một nhóm với bạn bè của họ. Dưới đây là một số câu hỏi để có được thảo luận của bạn bắt đầu

Read More


Đọc lời Chúa: Kinh Thánh

Luca 1:1-4

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhơn, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta,
2 theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta,
3 vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông,
4 để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.

Read More

Read More

Nghe này
See what Jesus said

Xem phim Chúa Giêsu
Hỏi một câu hỏi

We are here to answer any questions you may have.

Ask
Gặp gỡ Thiên Chúa

Vũ trụ được chi phối bởi những định luật vật lý, cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời.

Read More


Adventure
Read More


www.everyvietstudent.com

Chào mừng bạn đã đến với EveryVietStudent.com! một nơi hữu ích và rất đáng tin cậy để bạn khám phá những vấn đề về học đường, về đời sống, và tất cả ...

Read More
© copyright Power to Change 2011 - 2018