Thiên Chúa nói Việt

God speaks Vietnamese


Ngôn ngữ khác

Another Language


Thảo luận với bạn bè của bạn

Bạn có muốn khám phá cho mình những gì Thiên Chúa là như và làm thế nào Thiên Chúa muốn bạn để sống?

Hầu hết mọi người muốn làm cho những khám phá trong một nhóm với bạn bè của họ. Dưới đây là một số câu hỏi để có được thảo luận của bạn bắt đầu

Read More


Đọc lời Chúa: Kinh Thánh

Luca 1:1-4

1Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.
Read More

Read More

Nghe này

Xem phim Chúa Giêsu
Hỏi một câu hỏi

We are here to answer any questions you may have.

Ask
Gặp gỡ Thiên Chúa

Vũ trụ được chi phối bởi những định luật vật lý, cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời.

Read More


Adventure
Read More


www.everyvietstudent.com

Chào mừng bạn đã đến với EveryVietStudent.com! một nơi hữu ích và rất đáng tin cậy để bạn khám phá những vấn đề về học đường, về đời sống, và tất cả ...

Read More
© copyright Power to Change 2011 - 2017