Бог зборува македонски

God speaks Macedonian


Another Language


Read God's Word: the Bible

Лука 1:1-4
Read More

Read More
See what Jesus said

Watch the JESUS film
Ask a question

We are here to answer any questions you may have.

Ask
Meet God

Што те исполнува? Љубов, кариера, забава... Дали срцето ти е полно? Исус нуди многу повеќе од тоа. Еве четири вистини што Библијата ги кажува за нас и нашиот живот.

Read More


www.studentskiodgovori.com

Имаш прашања поврзани со суштината на животот и верата во Бог, а и за нивната поврзаност токму со овој период од твојот живот - додека си ...

Read More
© copyright Power to Change 2011 - 2020