Θεός μιλάει ελληνικά

God speaks Greek


Μια άλλη γλώσσα

Another Language


Συζητήστε με τους φίλους σας

Θα θέλατε να ανακαλύψει για τον εαυτό σας, τι είναι ο Θεός και πως ο Θεός θέλει να ζήσει;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτές τις ανακαλύψεις σε μια ομάδα με τους φίλους τους. Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις για να σας συζήτηση που ξεκίνησε

Read More


Διαβάστε του Θεού: η Βίβλος

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-4

1Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
Read More

Read More

Ακούστε

Παρακολουθήσετε την ταινία του ΙΗΣΟΎ
Θέσω ένα ερώτημα

We are here to answer any questions you may have.

Ask
Συναντήσεις τον Θεό

Ο Θεός δεν είναι µια Ανώτερη ∆ύναµη ούτε το τυχαίο αποτέλεσµα µιας Παγκόσµιας Εξέλιξης, αλλά ένας Προσωπικός Θεός που δηµιούργησε τον κόσµο και συνεχίζει µε αγάπη να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν. Αν λοιπόν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό πρoσωπικά, οι παρακάτω αρχές θα σε βοηθήσουν ν’ αποκτήσεις τη µοναδική αυτή εµπειρία.

Read More


Adventure
Read More


www.everystudent.gr

Δε θα σου άρεσε να σου δείξει κάποιος στοιχεία της παρουσίας του Θεού, χωρίς να γίνεται πιεστικός; Χωρίς να σου λέει ότι: «Πρέπει να πιστέψεις». Λοιπόν, εδώ... » διάβασε περισσότερα

Read More
© copyright Power to Change 2011 - 2017